Hạt giống bí ngô F1 Orange Kolon, cùi dẻo , thơm ngon (new 2018) (gói 5 hạt)

50,000

Giống bí ngô củi dẻo thơm Mẫu mã đẹp. Có thể trồng quanh năm, thuận vụ nếu trồng thu đông xuân

Hạt giống bí ngô F1 Orange Kolon, cùi dẻo , thơm ngon (new 2018) (gói 5 hạt)

50,000

error: Content is protected !!