Лотус

  • Cho hạt vào 1 cốc nước sạch đổ ngập nước. Hạt trương lên ngay hôm sau…nảy mầm sau 3-5 hôm. THAY NƯỚC HÀNG NGÀY
 
  • Ngâm Hạt vào cốc nước sạch
 
  • Thay nước ngay , không sẽ thối hạt
  • Hạt sen nảy mầm sau 3 hôm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!