мезембриатемум

  1. Rải hạt lên giá thể ẩm. Hạt nảy mầm như vậy sau 7 ngày. Chú ý đọc yêu cầu ngoại cảnh trồng của giống ở muc mô tả sản phẩm để trồng thuận vụ đạt thành công cao hơn
2. Khi cây có 4 lá cứng cáp, tách cây trồng cây cách cây 20 cm. 3. Tiếp  theo có thể trồng đất hoặc trồng chậu     4. Cây không kén phân bón, ưa đất thoát  nước. Với khu đất đọng nước  hay gây úng rễ , thối cổ rễ. Tưới nước nên tưới xa gốc, tránh nước bắn vào cổ rễ. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!